Hua Hin

เพิ่มเติม

ติดต่อลงโฆษณา คลิ๊ก ๆๆ

 

หัวหิน หัวหิน หัวหิน
 หัวหิน » ปราณบุรี » ท่องเที่ยว ปราณบุรี » ศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี

ศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี

ศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี

ที่ตั้ง ตั้งอยู่เยื้องกับตวงสุข เลอฮิลล์ รีสอร์ท
     ศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินีเป็นหนึ่งในโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ที่บริษัท ปตท. จำกัด (หมาชน) น้อมเกล้าฯ ถวายแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระเจริญพระชนมายุครบ 72 พรรษา ทางปตท. จึงได้พัฒนาแปลงปลูกป่าโกงกางในบริเวณพื้นที่นากุ้งเก่าเพื่อให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์และสามารถเข้าไปใช้แระโยชน์จากพื้นที่เสื่อมโทรมได้ โดยจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชน นักเรียน ได้เข้ามาศึกษา วิจัย หรือเที่ยวชม ซึ่งพื้นที่แห่งนี้เป็นศูนย์ศึกษาเรียนรู้จากพื้นที่ที่พูกทำลายแห่งแรกของประเทศไทย โดยภายในศูนย์ประกอบด้วยโซนต่าง ๆ คือ อาคารเฉลิมพระเกียรติ และส่วนบริการนักท่องเที่ยวเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติพื้นที่ศึกษาเรียนรู้ซึ่งเชื่อมกับวนอุทยานปราณบุรี และพื้นที่ที่ ชุมชนสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ได้แม้ว่าตอนนี้จะเป็นช่วงของการเร่งปรับปรุงพื้นที่ของทีมนักวิจัย แต่คาดว่าจะเปิดให้เข้าชมอย่างเป็นทางการได้ประมาณเดือนสิงหาคมปีนี้

 

 

หัวหิน หัวหิน หัวหิน


บริษัท ไทยทัวร์ อินโฟ จำกัด
Email: info@thai-tour.com All rights reserved by Thai-Tour.Com with TAT License 11/04452

Copyright by Hua-Hin.org