Hua Hin

เพิ่มเติม

ติดต่อลงโฆษณา คลิ๊ก ๆๆ

 

หัวหิน หัวหิน หัวหิน
 หัวหิน » ชะอำ » ท่องเที่ยว ชะอำ » หุบกระพง

หุบกระพง

หัวหิน หัวหิน หัวหิน
หุบกระพง
หัวหิน หัวหิน หัวหิน

     หุบกระพง อยู่ก่อนถึงชะอำประมาณ 4 กม. ตามเส้นทาง 3203 ตรงหลักกม.ที่ 201-202 จะมีทางแยกขวามือ เป็นทางลาดยาง เข้าไปอีก 8 กม. ก็จะถึงสหกรณ์หุบกระพง ซึ่งอยู่ในตำบลเขาใหญ่ เขตอำเภอชะอำ แต่เดิมมีสภาพแห้งแล้ง จนในปี พ.ศ.2505 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริ ที่จะช่วย เหลือเกษตรกรในนิคมเขื่อนเพชร โครงการพัฒนาชนบท "หุบกระพง" ตามพระราชประสงค์ จึงได้เริ่มขึ้น ในปี พ.ศ. 2507 โดยมีประเทศอิสราเอลให้ความช่วยเหลือ โครงการนี้ชื่อว่า "โครงการไทย-อิสราเอล" ได้มีการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกพืฃผลต่าง ๆ ตามความต้องการของตลาด มีการแนะนำให้เกษตรกร รู้จักการปลูกพืชตามหลักวิชาการ และมีการจัดตั้งสหกรณ์การเกษตรหุบกระพง นักท่องเที่ยวสามารถ ซื้อผลิตผลทางการเกษตรได้ที่ ตลาดหน้าศูนย์สาธิต รวมทั้งสามารถซื้อสินค้าในโครงการศิลปาชีพ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากป่านศรนารายณ์

 

ท่องเที่ยว ชะอำ

»

 

หัวหิน หัวหิน หัวหิน


บริษัท ไทยทัวร์ อินโฟ จำกัด
Email: info@thai-tour.com All rights reserved by Thai-Tour.Com with TAT License 11/04452

Copyright by Hua-Hin.org