เพิ่มเติม

ติดต่อลงโฆษณา คลิ๊ก ๆๆ

 

หัวหิน หัวหิน หัวหิน
 หัวหิน » กิจกรรมท่องเที่ยว หัวหิน » เส้นทางศึกษาธรรมชาติ

เส้นทางศึกษาธรรมชาติ ใน อุทยานแห่งชาติกุยบุรี

     เส้นทางศึกษาธรรมชาติมีหลายเส้นทางตั้งแต่ระยะทางประมาณ 800 เมตร ถึง 1,500 เมตร เส้นทางไม่สูงชันมากนัก อยู่บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ควรติดต่อผู้นำเที่ยวธรรมชาติก่อนล่วงหน้า เพื่อจะอธิบายให้เห็นถึงคุณค่าของพันธุ์ไม้นานาพันธุ์ ที่มีประโยชน์ต่อทั้งคนและสัตว์ป่า เช่น ต้นเกตุ ต้นไม้ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผลมีสีเหลือง สามารถรับประทานได้ เนื้อไม้นำไปใช้ในการทำเฟอร์นิเจอร์ นอกจากนี้ภายในเส้นทางได้จัดทำป้ายชื่อที่บอกถึงชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อสามัญ เช่น กล้วยไม้่ ต้นไม้ นก และผีเสื้อต่างๆ

แนะนำโปรแกรมท่องเที่ยวสำหรับครึ่งวัน
โปรแกรมที่ 1 เดินป่าท่องคลองกุยบุรี
- เดินทางถึงอุทยานแห่งชาติกุยบุรีช่วงเช้า รับประทานอาหารเช้า
- เดินป่าศึกษาธรรมชาติ ตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติ สัดเลาะไปตามสำน้ำคลองกุย ระหว่างทางจะพบกับพรรณไม้นานาพันธุ์ ดูนก ดูผีเสื้อ โป่งสัตว์ ร่องรอยสัตว์ป่า เล่นน้ำกลางป่า
- ใช้ระยะเวลาเดินประมาณ 3-4 ชั่วโมง โปรแกรมที่ 2 ชมช้างป่า
- เดินทางถึงอุทยานแห่งชาติช่วงเที่ยง
- เดินทางโดยรถยนต์พร้อมคนนำเที่ยวจากท้องถิ่น
- แวะชมวิถีชาวไร่สับปะรด ชิมสับปะรดสดๆจากไร่
- แวะพักผ่อนกลางป่าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานฯป่ายาง ชมเรื่องราวเกี่ยวกับการจัดการช้าป่ากุยบุรี ชมทัศนียภาพและรอชมสัตว์ป่าบนห้างต้นไม้
- ใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมง
- เดินทางกลับตอนเย็น

กิจกรรมเสริมที่ไม่ควรพลาด
- กิจกรรมการล่องเรือศีกษาธรรมชาติพายเรือชมนก ตกปลา ลงเรือบริเวณคลองกุย พายเรือลัดเลาะออกไปยังเขื่อนยางชุม ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง
- ประจวบคีรีขันธ์เมืองแห่งสับปะรด เชิญเยี่ยมชมไร่สับปะรด เรียนรู้วิถีชีวิตชาวไร่
- เยี่ยมชมเรือนเพาะชำไม้ท้องถิ่น แปลงพืชสมุนไพร เลือกซื้อไม้ดอกไม้ประดับ

โปรดสำรองบ้านพัก เรือนพักแรม สถานที่กางเตนท์ โปรแกรมการท่องเที่ยวล่วงหน้า

โปรแกรมดูช้างป่า
การเฝ้าดูช้างและสัตว์ป่าที่อาศัยและหากินตามธรรมชาติ ถือว่าเป็นกิจกรรมสำคัญที่ไม่ควรพลาด อุทยานแห่งชาติกุยบุรีได้ทำการสำรวจและจัดทำสถานที่ชมช้างป่าไว้เป็นแห่งๆ โดยจัดทำห้างไว้บนต้นไม้ ตามแหล่งน้ำ แปลงหญ้าแหล่งอาหาร นักท่องเที่ยวสามารถติดต่อเพื่อเข้าชมได้ การนั่งห้างบนต้นไม้ จะไม่เป็นการรบกวนสัตว์ป่า แต่ถ้านักท่องเที่ยวขับรถหรือเดิน จะทำให้สัตว์ป่าตื่นตกใจ และไม่ค่อยออกมาให้เห็น

โปรแกรม 1 หรือ 2 วัน รอบรู้เรื่องช้างป่า
วันที่ 1
- เดินทางถึงอุทยานแห่งชาติกุยบุรีในตอนเช้า
- ชมนิทรรศการและฟังคำบรรยาย ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว แล้วเดินป่าศึกษาธรรมชาติ
- รับประทานอาหารกลางวัน
- เดินทางด้วยรถยนต์พร้อมกับผู้นำเที่ยว แวะชมวิถีชีวิตชาวไร่สับปะรด ชมเรือนเพาะชำไม้ท้องถิ่น แปลงพืชสมุนไพร เลือกซื้อไม้ดอกไม้ประดับที่โครงการป่ากุญชร แล้วไปยังหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ (ป่ายาง) ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร
- ชมนิทรรศการและเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์ป่า และการจัดการสัตว์ป่า
- เดินทางโดยรถยนต์และเดินตามทางเดินเท้า เพื่อไปนั่งห้างดูช้างป่า ณ ห้างบนต้นไม้เพื่อดูช้างป่าและสัตว์ป่าต่างๆ
- เดินทางกลับหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ (ป่ายาง) และรับประทานอาหารเย็น
- กลางคืนฟังเสยงสรรพสัตว์ส่งเสียงก้องไปทั่วทั้งป่า ถ้าท้องฟ้าเปิด มีกิจกรรมเสริม การดูดาว
- พักผ่อนตามอัทยาศัย ณ บ้านพัก หน่วยพิทักษ์ฯ (ป่ายาง)
วันที่ 2
- รับประทานอาหารเช้า
- ชมนก ผีเสื้อ รอบที่พัก
- เดินด้วยเท้าไปที่บ่อน้ำ เพื่อนั่งห้างบนต้นไม้รอดูช้างป่าและสัตว์ป่า
- รับประทานอาหารกลางวัน
- ดูช้างป่าและสัตว์ป่า
- เดินทางกลับมายังที่ทำการอุทยานแห่งชาติโดยรถยนต์ จบโปรแกรมการท่องเที่ยว
โปรดสำรองบ้านพัก เรือนพักแรม สถานที่กางเตนท์ โปรแกรมการท่องเที่ยว ล่วงหน้า

เที่ยวน้ำตก
อุทยานแห่งชาติกุยบุรีมีน้ำตกท่สวยงามมากมาย สามารถเลือกเที่ยวชมในกิจกรรมหลากหลาย
โปรแกรม 1 วัน พิชิตน้ำตกด่านมะค่า
- ถึงอุทยานแก่งชาติกุยบุรีในตอนเช้า
- เดินทางศึกษาธรรมชาติไปยังน้ำตกด่านมะค่า ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร
- ระหว่างทาง ชมสัตว์ป่า ร่องรอยสัตว์ป่า พีชอาหารสัตว์ ชมนก ผีเสื้อ และอื่นๆ
- รับประทานอาหารกลางวันกลางป่า ที่น้ำตกด่านมะค่า
- เล่นน้ำ พักผ่อน ชมธรรมชาติ ตามอัธยาัย
- เดินทางกลับผ่านลำน้ำใส ไหลเย็น กลับมาที่อุทยานแห่งชาติ

โปรแกรม 2-3 วัน ท่องไพรกับพรานป่า เที่ยวป่ากับพรานไพร
วันที่ 1
- เดินทางถึงอุทยานแห่งชาติกุยบุรีก่อนเที่ยง
- เตรียมตัวให้พร้อม ออกเดินป่า ชมสัตว์ป่านานาชนิดระหว่างทาง
- มุ่งหน้าสู่ต้นน้ำกุยบุรี บริเวณคลองห้า กลางป่าใหญ่ ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร
- อาหารเย็น และตั้งแคมป์พักแรมกลางป่า
วันที่ 2
- ตื่นเช้าดูนก ชมผีเสื้อ รับประทานอาหารเช้า
- เดินป่าพิชิตน้ำตกดงมะไฟ สวยสุดในป่ากุยบุรี
- อาหารกลางวันระหว่างทาง
- ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร
- พักผ่อนเล่นน้ำตกดงมะไฟ
- อาหารเย็นและตั้งแคมป์พักแรมใกล้น้ำตก
วันที่ 3
- ตื่นเช้าดูนก ชมน้ำตก อาหารเช้า
- ชื่นชมน้ำตกและออกเดินทางกลับ
- เดินทางกลางป่าระยะไกล อาหารกลางวันกลางป่า
- เดินทางกลับ

เส้นทางชมนกและผีเสื้อ
อุทยานแห่งชาติกุยบุรี เป็นแหล่งชมนกและผีเสื้อที่ดีที่สุดแห่งหนึ่ง สามารถพบเห็นได้โดยง่ายตลอดทั้งปี นักท่องเที่ยวควรใช้เวลา 1-2 วัน เพื่อชื่นชม มีหลายโปรแกรมให้เลือก

โปรแกรมวันเดียวแบบค้างคืน
- เดินทางถึงอุทยานแห่งชาติกุยบุรีช่วงเช้า
- ชมนิทรรศการและรับฟังข้อมูลที่ศูนย์บริการท่องเที่ยว ติดต่อสถานทีพักหรือสถานที่พักแรมกางเต็นท์
- เดินทางชมนกและผีเสื้อบริเวณรอบที่ทำการและอ่างเก็บน้ำย่านซื่อ ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร
- รับประทานอาหารกลางวัน
- ช่วงบ่ายออกเดินทางไปพายเรือ ชมนก ตกปลา ที่เขื่อนยางชุม ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง
- เดินทางกลับ พักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติ ที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี
- ยามค่ำหากฟ้าเปิด กิจกรรมดูดาวรอคอยทุกท่าน
(ติดต่อล่วงหน้าที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว)

โปรแกรม 2 วัน 2 คืน ดูนก ตกปลาด ชมผีเสื้อ เฝ้ารอดูช้างป่า
วันที่ 1
- เดินทางถึงอุทยานแห่งชาติกุยบุรีในช่วงเช้า
- ชมนิทรรศการและรับฟังข้อมูลที่ศูนย์บริการท่องเที่ยว ติดต่อที่พัก
- เดินป่าชมนก ชมผีเสื้อ ตามเส้นทางเดินป่าไปยังคลองห้า ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร
- อาหารกลางวันกลางป่า เล่นน้ำ พักผ่อน
- เดินทางกลับที่พัก ดูนกยามค่ำคืน พักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติ ที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี
วันที่ 2
- ดูนกยามเช้า รอบที่พักและบริเวณอ่างเก็บน้ำย่านซื่อ รับประทานอาหารเช้า
- ออกเดินทางไปพายเรือ ชมนก ตกปลา ที่อ่างเก็บน้ำยางชุม ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง
- บ่ายออกเดินทางไป ดูนกป่านานาชนิด ผีเสื้อและเฝ้าดูช้างป่า
- กลับที่พัก พักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติ ที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี

โปรโมชั่นที่พักราคาพิเศษมากมาย » ที่พักหัวหิน
 

หัวหิน หัวหิน หัวหิน

หัวหินไทยทัวร์ อินโฟ บริษัท ไทยทัวร์ อินโฟ จำกัด
Email: info@thai-tour.com All rights reserved by Thai-Tour.Com with TAT License 11/04452

Copyright by Hua-Hin.org