Hua Hin

เพิ่มเติม

ติดต่อลงโฆษณา คลิ๊ก ๆๆ

 

หัวหิน หัวหิน หัวหิน
 หัวหิน » ชะอำ » ท่องเที่ยว ชะอำ » วัดเนรัญชราราม

วัดเนรัญชราราม

     วัดเนรัญชราราม อยู่สุดชายหาดด้านเหนือ ติดกับบ้านปากคลองชะอำ แต่เดิมที่นี่เป็นเพียงสำนักสงฆ์ และได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นวัดภายใต้อุปถัมภ์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นวชิรวรรณปรีชา และพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ เมือ พ.ศ. 2447 โดยให้เป็นวัดธรรมยุตินิกาย ซึ่งกล่าวกันว่าเป็นนิกายของเจ้าขุนนายโดยเฉพาะพระอุโบสถที่เห็นในปัจจุบันสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2477 ออกแบบโดยเจ้าคุณพิพากษาสัตยาธิปไตย (โป๋ คอมันตร์) ลักษณะของโบสถ์ดูแปลกตาด้วยทำหน้าบันซ้อนสองชั้นแบบขอม และที่หน้าบันทำเป็นรูปธรรมจักรแบบทราวดี ผู้ที่สนใจในงานศิลปะและสถาปัตยกรรมไทยเมื่อเห็นพระอุโบสถหลังนี้ก็มักกล่าวว่านี่คือลักษณะงานเฉพาะของกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ นับเป็นร่องรอยที่ทำให้เห็นถึงวันวานของหาดชะอำ ที่ถูกเรียกขานาว่าฟองคลื่นศักดินาแห่งนี้ได้เป็นอย่างดี

 

ท่องเที่ยว ชะอำ

»

 

หัวหิน หัวหิน หัวหิน


บริษัท ไทยทัวร์ อินโฟ จำกัด
Email: info@thai-tour.com All rights reserved by Thai-Tour.Com with TAT License 11/04452

Copyright by Hua-Hin.org